ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ:

 

 

«ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΚΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ»

 

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ» στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΚΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ» Δράση 7 «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση Προσαρμοσμένα στις Ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας», της Κατηγορία Παρέμβασης 1 «Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 7 «Διευκόλυνση της Πρόσβασης στην Απασχόληση στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), με τη συνεργασία της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΝ ΛΟΓΩ ΠΡΑΞΗ

ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 02/09/2014.

Προθεσμίες και Διαδικασία Υποβολής Αιτήσεων Συμμετοχής:

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν:

 

Νομός Λάρισας:

ΙΝΕ ΓΣΕΕ (Παράρτημα Θεσσαλίας), Τζαβέλα 4, 41222, Λάρισα, ΤΗΛ. 2410 537489, Ώρες Υποδοχής Αιτήσεων: 09.00-13.00 (καθημερινά), Αρμόδια πρόσωπα: κος Παναγούλης, κα Παπανδρέου, κα Γούλα

Νομός Μαγνησίας:

Εργατικό Κέντρο Βόλου, Μακρινίτσης 38 (2ος όροφος) , 38333, Βόλος, ΤΗΛ.24210 24735, Ώρες Υποδοχής Αιτήσεων: 09.00-13.00 (καθημερινά), Αρμόδιο πρόσωπο: Κατερίνα Μούτου

Νομός Τρικάλων:

Αναπτυξιακή Τρικάλων – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α (ΚΕΝΑΚΑΠ ΑΕ), Ιωαννίνων 84 Τ.Κ. 422 00 Καλαμπάκα, ΤΗΛ.24320 25370, Ώρες Υποδοχής Αιτήσεων: 10.00-14.00 (καθημερινά), Αρμόδιο πρόσωπο: Βάιος Κουτής

Νομός Καρδίτσας:

Αναπτυξιακή Καρδίτσας- Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α (ΑΝΚΑ ΑΕ), Μεγ. Αλεξάνδρου 34, 43100, Καρδίτσα, ΤΗΛ. 2441042363, Ώρες Υποδοχής Αιτήσεων: 10.00-14.00 (καθημερινά), Αρμόδια πρόσωπα: Κατσέα Χρυσούλα, Καβράκη Παναγιώτα, Μπαλτάς Αθανάσιος

 

Η παραλαβή των αιτήσεων μπορεί να γίνει και από την ιστοσελίδα της Α.Σ.  www.thessalia-drasi.gr.

 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων παρατείνεται έως και την Τρίτη 02/09/2014.